Προφίλ Εταιρείας

Η επιχείρηση «Κρητικά Πετρέλαια ΚΡΗΠΕ ΑΕ», ιδρύθηκε το 2015 και αναπτύσσετε σταδιακά και σταθερά με στόχο την εξέλιξη τόσο της εταιρίας όσο και του προσωπικού της με βασικό μέλημα την άριστη εξυπηρέτηση των πελατών μας.

Οι ιδιοκτήτες καθώς και τα βασικά της στελέχη διαθέτουν πολυετή εμπειρία στο χώρο των πρατηρίων, εμπορίας και μεταφορών υγρών καυσίμων.

Αυτό αποτέλεσε το κλειδί για την επιτυχημένη κατασκευή, οργάνωση, διοίκηση και λειτουργικότητα του πρώτου πρότυπου σταθμού υγρών καυσίμων και υγραερίου με εμπορική ονομασία WIN, καθιστά δε, το συγκεκριμένο μικτό πρατήριο- σταθμό, το μεγαλύτερο ίσως σε όλη την Ελλάδα, σε διελεύσεις και πωλήσεις τόσο στον Ιδιωτικό όσο και στον Δημόσιο τομέα.

Η εταιρία μας στηρίζεται κυρίως στην άριστη ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας, στην υποδειγματική οργάνωση, στη συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού, στο σωστό προγραμματισμό, στην εντιμότητα και εργατικότητα των στελεχών της καθώς και στην εντιμότητα των σχέσεων με τις υπερκείμενες αρχές.

Προφίλ Εταιρείας